Det här är illustrationer av min hemstad, Uppsala. Jag ville fånga stadskärnan och valde därför att illustrera Uppsala slott, Uppsala domkyrka och hela stadskärnan. De finns till försäljning hos Läslusens bokhandel i Uppsala.

This is illustrations picturing the city of Uppsala, my hometown. I wanted to catch the city centre and therefore decided to visualize Uppsala Castle, Uppsala Cathedral and the whole city centre. You can find them at Läslusens bokhandel in Uppsala.

Back To Top