Tunnelbanan är för många ett nödvändigt ont. En plats där alla är stressade, trötta och på språng. Samtidigt är tunnelbanan något de flesta måste vara en del av. Just därför finns det också outtalade regler om vad gäller där. Vad händer då när någon går emot dessa regler? Här väljer jag att visa, steg för steg, vad vi INTE får göra i tunnelbanan. 

The subway is a stressing environment for a lot of people. A place you just want to pass, when you’re tired, hungry or in a hurry. But still it’s a place a lot of us are bound to visit, and that’s why we have these unspoken rules about what’s ok and not. With this film I wanted to catch these rules, and the reactions that follow when someone tries to break them. 

Back To Top