Jag skapade illustrationerna till SEB Value 2022, en Private Banking-tidning. Illustrationerna hör till olika artiklar och teman som tas upp i tidningen, såsom t.ex. växtbaserad mat och familjeföretagande. De är collage-illustrationer med mycket retusch.

I created the illustrations for SEB Value, a Private Banking Magazine, in the first issue of 2022. The illustrations is associated with different articles and themes, such as plant based food and family business. They are made with collage and retouch technique.

Back To Top