Under examensutställningen 2020 på Beckmans Designhögskola var temat ”Piece By Piece”. De tre program som tog examen var Form, Mode och Visuell kommunikation. En av produkterna som togs fram var en utställningskatalog där samtliga studenters examensprojekt var fotograferade och presenterade. 

Jag, Eric Rösmark och Selvi Albayrak var ansvariga för art direction av projekten från Form och Visuell kommunikation i utställningskatalogen. Vi samarbetade med fotograf Albin Händig. Vi valde att fotografera allas projekt i en ruff och opolerad miljö, i linje med det övergripande temat för ”Piece by Piece”. Ansvariga för hela den grafiska identiteten i ”Piece by Piece” var Agnes Moström, Reidar Pritzel, Tilda Aspelin och Ville Högström.

BFA Exhibition at Beckmans College of Design 2020 was called ”Piece By Piece”. The three degree programmes at Beckmans are Product Design, Fashion and Visual Communications. One of the products resulting from ”Piece by piece” was the Exhibition Catalogue, where all of the students’ examination projects were photographed and presented.

In charge of the art direction for Visual Communication and Product design were Eric Rösmark, Selvi Albayrak and myself. We collaborated with photographer Albin Händig. We wanted all of the projects to be photographed in a rough and unpolished environment, in line of the overall theme. The whole graphic identity for ”Piece by piece” was created by Agnes Moström, Reidar Pritzel, Tilda Aspelin and Ville Högström. 

Back To Top