I det här projektet gjorde jag en ny hypotetisk identitet för parfymen Narcisse Noir (1911) av Caron. Det består av en ny förpackning, logotyp, flaska och reklam i form av en poster.

Skaparna, Félicie Wampouille och Ernest Daltroff, var en duo med visioner om revolutionära och modiga parfymer. Narcisse Noir beskrevs som en ambivalent parfym med både ljus och mörker, mystik och sensualitet. I min tolkning valde jag att bryta ner namnet (black narcissus) och den grekiska mytologin om Narkissos som blev förtrollad av sin egen spegelbild, och sedan förvandlades till en svart påsklilja (black narcissus). 

Detta valde jag att fokusera på i min identitet. Hon, Narcisse Noir, är inte bara vacker och elegant. Hon är också självgod och oberäknelig. Hon är en femme fatale som bara bryr sig om sig själv, men hon lockar till sig andra som inte kan hålla sig borta från henne. 

In this project I did a new hypothetical identity for perfume Narcisse Noir (1911) by Caron. It consists of a new package design, logotype, bottle and poster.

The creators, Félicie Wampouille and Ernest Daltroff, was a duo with visions of groundbreaking and brave perfumes. Narcisse noir was described as an ambivalent perfume with both light and darkness, mystique and sensuality. In my interpretation I chose to break down the name, black narcissus, and the greek mythology about Narkissos who was enchanted by his own reflection. In the end he couldn’t break the spell, and he later transformed into a black narcissus. 

This is what I chose to focus on in my hypothetical identity. She, Narcisse Noir, is not only beautiful and elegant. She is also complacent and capricious. She’s a femme fatale who only cares for herself, but she lures you in. 

Back To Top