ELDA UNDER DIN VREDE är en serie illustrationer som baseras på Stockholms tunnelbana. Jag har alltid fascinerats av hur mycket negativa känslor som människor känner kring tunnelbanan, hur mycket ilska och irritation det kan väcka. Eller kanske är det så att de inte känner något behov av att upprätthålla en fasad i tunnelbanan. De kan låta maskerna falla. Jag har använt mig av Ingrid Sjöstrands dikt Elda under din vrede som inspiration till illustrationerna.

ELDA UNDER DIN VREDE is a series of illustrations who are based on the subway of Stockholm. I have always been fascinated by how much anger and irritation the subway can awaken, or maybe it’s a place where people don’t feel the need to maintain their facade. They can let the masks fall off. I have used the poem Elda under din vrede by Ingrid Sjöstrand as inspiration for the illustrations.  

Back To Top