DONT RUSH (2021) är en film om kvinnors fertilitet, och om den stress som kvinnor i 30-årsåldern ofta blir påtvingade. Den stressen sägs komma från forskning som menar att fertiliteten går ner kraftigt vid 35, men ingen pratar om vad det är för forskning och vilken data den baseras på. Den forskning man hänvisar till är gjord på 1600-talet*, en tid då levnadsstandarden såg betydligt annorlunda ut än den gör idag. De studier som gjorts i modern tid pekar på en helt annan data*.

DONT RUSH (2021) is a film about women fertility, and the stress women who turned 30 is often exposed to. That stress is explained with science that claims women fertility drops drastically at the age of 35, but no one talks about what science this is. This science is actually from the 1700th century*, a time when the standard of living was a whole lot different from today. Modern science claims something else*.

* BBC News, 2013-09-18 https://www.bbc.com/news/magazine-24128176
* D. B. Dunson, B. Colombo, D. D. Baird. Human Reproduction, Volume 17, Issue 5, May 2002. https://academic.oup.com/humrep/article/17/5/1399/845579

Back To Top