DOLDA HISTORIER är en mobilanpassad digital guide där fyra relativt okända svensk-judiska kvinnor porträtteras, från 1700-tal fram tills idag. Det är ett försök att göra dem lite mer synliga, och ge dem en plats i historien. Den skapades av mig och Eric Rösmark under en kurs på Beckmans Designhögskola i samarbete med Judiska muséet

Öppna guiden här (fungerar endast på mobil).

HIDDEN STORIES is a mobile app project where four unknown swedish-jewish women are portrayed, from 18th century to modern day. It was created by myself and Eric Rösmark at Beckmans college of Design in collaboration with Jewish Museum

Open mobile app here.

Back To Top