Catfish är ett personligt projekt jag skapat på Beckmans Designhögskola. Det gjordes som en kommentar till hur lätt det är att blanda ihop verklighet med falsk verklighet i sociala medier, speciellt när det idag finns tillgång till så många verktyg som kan manipulera verkligheten på ett trovärdigt sätt.

Projektet består av collage-illustrationer som är gjorda utifrån gamla tidningar, stock-bilder och sedan retuscherade. 

Catfish is a personal project created at Beckmans College of Design. It was created as a comment on how easy reality and fake reality can be mixed on social media, since everyone today has access to tools that can manipulate reality in a very trustworthy way.

The illustrations is made with a collage technique where I mixed old magazines with stock photos, and then retouched them. 
Back To Top