Agoraphobia (2018) är en illustration som försöker fånga ångest, paranoia och panik. Den publicerades i Kulturhuset Stadsteaterns tidning Teatersalongen, number 14 i november 2018. 

Agoraphobia (2018) is my illustration of anxiety, paranoia and panic. It was part of Kulturhuset Stadsteaterns magazine Teatersalongennumber 14 in november 2018. 

Back To Top